Tags Posts tagged with "เครื่องพิมพ์"

เครื่องพิมพ์

ร้านหนังสือกับชุมชน

0 283 views
ย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อสำนักพิมพ์ใหญ่ซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกัน การพิจารณาคัดเลือก ตีพิมพ์ ทำการตลาดของหนังสือก็ยิ่งเหลือช่องทางน้อยลงไปทุกที นักเขียนอิสระ หนังสือแปลกแหวกแนว หรือหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์พิจารณาว่าคงไม่สามารถขายได้หรือทำไปก็ไม่คุ้ม ... ก็เป็นเพียงเนื้อหาที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นเอง ใครกันจะกล้าเสี่ยงทำหนังสือพิมพ์ครั้งแรกจำนวนมาก ๆ โดยที่ไม่มีดัชนีชี้วัดอะไรประกอบว่าต้องทำยอดขายได้ถล่มทลาย ดังนั้นหากเราเป็นหน่วยธุรกิจเล็ก ๆ สำนักพิมพ์ขนาดเล็กหรือนักเขียนอิสระและต้องการที่ยืนของตัวเอง เราก็ต้องหาวิธีการใหม่ที่ไม่ใช่การดำเนินไปตามครรลองดั้งเดิมแบบที่ว่ามา 

RANDOM POSTS

0 283 views
มีการเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตในตัวเรา เมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกเมตาบอลิซึมของเราก็ช้าลงสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจและการอัตราการหายใจที่ช้าลงเช่นกัน ตรงกับข้ามกับของเด็ก ๆ ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจถี่กว่าในช่วงเวลาเท่ากัน จึงทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว