Tags Posts tagged with "เครือข่ายสังคมออนไลน์"

เครือข่ายสังคมออนไลน์

0 833 views
ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้คนต่างสามารถแสดงหนังสือที่พวกเขามีได้หลายโอกาสมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในห้องสมุดส่วนตัวของพวกเขาที่บ้านเท่านั้น ในบางรายหนังสือคือเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้านอีกด้วย  ดังนั้นเมื่อพวกเขาพูดถึงมุมที่อบอุ่นในบ้าน หนังสือก็จะปรากฏอยู่ในรูปนั้น ๆ ด้วย  คุณเห็นโซฟาและมีหนังสือสองสามเล่มวางอยู่บนโต๊ะด้านข้างนั้นไหม 
iBooksvideo

0 938 views
นิตยสารในแบบดิจิตอลเพิ่มราคามากกว่านวัตกรรม นับเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเมื่อนิตยสารเปลี่ยนรูปแบบตัวเองจากตัวเล่มไปเป็นดิจิตอล สำนักพิมพ์บางแห่งกำลังใช้การเปลี่ยนรูปแบบนี้เป็นโอกาสในการปรับขึ้นราคา ในบางกรณีอาจตั้งราคานิตยสารของตนสูงกว่าแบบตัวเล่มเสียอีก และนิตยสารที่เป็นเวอร์ชันสำหรับอ่่านบนแท็บเล็ตนั้น พออ่านจบก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหากมองในมุมของสำนักพิมพ์ ตัวนิตยสารเองก็กำลังดิ้นรนต่อสู้กับภาวะทางด้านการเงิน

RANDOM POSTS

0 938 views
มีการเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตในตัวเรา เมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกเมตาบอลิซึมของเราก็ช้าลงสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจและการอัตราการหายใจที่ช้าลงเช่นกัน ตรงกับข้ามกับของเด็ก ๆ ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจถี่กว่าในช่วงเวลาเท่ากัน จึงทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว
archives-herothailand-com