Tags Posts tagged with "หนังสืออาบยาพิษ"

หนังสืออาบยาพิษ

book

0 427 views
จากการวิจัยล่าสุดของเราชี้ให้เห็นว่า “มันเป็นไปได้” เราพบหนังสือหายากที่อยู่ในหมวดประวัติศาสตร์จำนวนสามเล่มที่ University of Southern Denmark ซึ่งหนังสือสามเล่มดังกล่าวมีการปนเปื้อนของสารหนูปริมาณสูงบริเวณปกหนังสือและเป็นหนังสือที่มาจากศตวรรษที่ 16 และศตวรรษที่ 17

RANDOM POSTS

0 427 views
มีการเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตในตัวเรา เมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกเมตาบอลิซึมของเราก็ช้าลงสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจและการอัตราการหายใจที่ช้าลงเช่นกัน ตรงกับข้ามกับของเด็ก ๆ ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจถี่กว่าในช่วงเวลาเท่ากัน จึงทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว
archives-herothailand-com