Tags Posts tagged with "จิงโจ้"

จิงโจ้

0 273 views
ในส่วนของน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะละลายแผ่นน้ำแข็งซึ่งแผ่นน้ำแข็งก็เป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลก หมีขั้วโลกก็ต้องย้ายถิ่นฐานมาหากินหาอาหารที่ใหม่ นั่นถึงมีข่าวมีขั้วโลก 52 ตัวที่รุกเข้าไปหาอาหารในเมืองของประเทศรัสเซียทำให้ชาวเมืองไม่กล้าออกนอกบ้าน คือต่อให้หมีขาวดูน่ารักแต่หมีขาวก็เป็นสัตว์กินเนื้อ ถ้าหาอะไรไม่เจอก็อาจจะหันมาทำร้ายคนก็ได้

RANDOM POSTS

0 273 views
มีการเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตในตัวเรา เมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกเมตาบอลิซึมของเราก็ช้าลงสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจและการอัตราการหายใจที่ช้าลงเช่นกัน ตรงกับข้ามกับของเด็ก ๆ ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจถี่กว่าในช่วงเวลาเท่ากัน จึงทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว
archives-herothailand-com