Herothailand.com รับสั่งหนังสือต่างประเทศ สินค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 08-5464-1644

 

 

เมื่อก่อนเราอาจคิดกันว่า การอ่านหนังสือตัวเล่ม ส่งผลกระทบต่อการใช้กระดาษ และกระดาษก็มาจากต้นไม้ในป่า …

แล้วหันมาอ่าน ebook เพื่อลดการตัดต้นไม้ … แต่ ebook ก็ต้องใช้ไฟ แล้วไฟมาจากไหน เขื่อน ถ่านหิน เหมืองขุดแร่ธาตุหายากเพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.. ?

เรื่องราวมากมาย ถูกตีความไปตามความเข้าใจที่แต่ละคนมีต่อสิ่งแวดล้อม หลากหลายทรรศนะ ตามประสบการณ์และความเข้าใจ

แต่…
ไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานชี้วัดชัดเจน นอกจากการคาดว่า หรือ อาจจะ …

เรามีตัวอย่างสำนักพิมพ์ที่มีดัชนี้ชี้วัดในเรื่องนี้ได้

Hachette Book Group ( HBG ) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ที่มีเป้าหมายในการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างแน่วแน่

ในปี 2017 ที่ผ่านมา NBG ได้ลดปริมาณ Carbon footprint* ของตนลงได้ 2% ตำ่กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.5% ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2020 สาเหตุที่ลดลงได้ต่ำกว่าเป้าก็เนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการสำนักพิมพ์ Perseus ทำให้มีจำนวนหนังสือออกวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมกันกับจำนวนพนักงานและออฟฟิศอีกหลายแห่งเพิ่มรวมเข้ามาพร้อมกันด้วย จึงทำให้พลาดเป้าที่ตั้งไว้ 2.5% ไปเล็กน้อย

หากย้อนกลับมาดูในปี 2017 กระดาษที่ทางสำนักพิมพ์เลือกใช้ล้วนมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองทางป่าไม้ Forest Stewardship Certified หรือ FSC ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการได้มาซึ่งกระดาษที่มาจากไม้ในป่าปลูกหรือป่าที่ได้รับการจัดการป่าอย่างมีมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน โดยเพิ่มปริมาณการใช้เส้นใยจากไม้ที่ได้เป็น 97.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.7%

นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้กระดาษ Sustainable Forestry Initiative หรือ SFI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการดูแลการใช้ประโยชน์จากป่า ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ซึ่งถ้าดูจากมาตรฐาน FSC และ SFI แล้ว HBG ทำได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 95%

แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องการจัดหาเส้นใยไฟเบอร์ที่ได้จากการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นค่อนข้างหายาก คุณภาพต่ำและมีราคาสูง ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มปริมาณการใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้น้อย โดยสัดส่วนการใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 9.6% ของปริมาณการใช้กระดาษทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายของบริษัทอยู่ที่ 20% ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลดีต่อการรักษาป่าและทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่า

Carbon footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทำการคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

https://ic.fsc.org/en

Comments

comments

Herothailand.com รับสั่งหนังสือต่างประเทศ สินค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 08-5464-1644

NO COMMENTS

Leave a Reply

กรุณาระบุผลลัพธ์ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.