RANDOM POSTS

snake

0 129 views
หรือแท้ที่จริงแล้วไอร์แลนด์อาจไม่เคยมีงูอาศัยอยู่มาก่อนก็เป็นได้ คืองูมันก็อาศัยอยู่ได้ทั่วโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียไปจนถึงวงละติจูดเหนือสุดของโลก (Arctic circle ) แล้วทำไมไอร์แลนด์จะมีงูอาศัยอยู่ไม่ได้
ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ

ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ

ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ